Werkwijze

Via deze pagina wil ik u alvast wat meer informatie geven over de eerste behandeling in de praktijk en de inhoud daarvan. Het eerste bezoek in de praktijk betreft een kennismaking en een uitgebreid mondonderzoek. Tijdens dit bezoek zullen de volgende punten behandeld worden:

– Kennismaking
– Invoeren adresgegevens en medische gegevens, indien nodig dit bespreken
– Het in kaart brengen van de staat van uw gebit en tandvleesconditie
– Bespreken van de staat van uw gebit en tandvlees
– Uitleg en voorlichting mondhygiëne (+ evt. foldermateriaal)
– Behandelplan opstellen en bespreken
– Begroting meegeven voor de geplande behandelingen
– Afspraken maken voor de behandelingen
– Vragen beantwoorden

De eerste afspraak zal tussen de 45 min en 60 minuten in beslag nemen.

De vervolg behandelingen zullen meestal rond de 45 minuten duren. Tijdens deze behandelingen reinigen wij uw gebit (indien nodig onder anesthesie), en geven wij u adviezen hoe u uw gebit zelf het best kunt onderhouden.

Een controle van de situatie van uw mondgezondheid zal ongeveer 3 maanden na reiniging plaatsvinden. De volgende onderdelen komen dan aan bod:

– Controle mondhygiëne
– Het in kaart brengen van de staat van uw gebit en conditie van het tandvlees na initiële behandeling
– Het nalopen van het gebit op eventueel nieuw gevormd tandsteen/aanslag
– Bespreken nazorgtraject (recall)

De duur van deze afspraak is ongeveer 45 tot 60 min.

De nazorg kan bestaan uit meerdere afspraken per jaar. Dit is afhankelijk van uw mondgezondheid en staat van uw gebitsverzorging. Uw gebit zal dan telkens uitgebreid gereinigd worden en indien nodig wordt uw eigen mondhygiëne bijgestuurd. Ook deze afspraken duren ongeveer 45 minuten.