Parodontitis

Uw mondhygiënist heeft bij u parodontitis geconstateerd.
Hoe komt dit?
De vele verschillende bacteriën in onze mond maken voortdurend tandplaque aan. Beginnende tandplaque is niet zo gevaarlijk, maar als het laagje dikker en ouder wordt, krijgen schadelijke bacteriën het overwicht. Deze bacteriën kunnen dan een tandvleesontsteking veroorzaken. Tandplaque kan verkalken en er ontstaat tandsteen. De tandsteenlaag heeft een ruw oppervlak en geeft aanleiding tot verdere aanhechting van tandplak.


Gevolgen:
Op een gegeven moment raakt het tandvlees los van de tand en kunnen de bacteriën ook onder het tandvlees actief worden en op de tandwortel plak en tandsteen aanmaken. Zo kan de ontsteking zich uitbreiden en uiteindelijk zelfs het bot, waar de tanden en kiezen in zitten, aantasten. De tanden en kiezen verliezen dan hun houvast, waardoor ze uiteindelijk los gaan zitten en kunnen uitvallen. De ontsteking van het tandvlees waar het kaakbot bij betrokken raakt heet parodontitis. Deze ontsteking geeft niet altijd duidelijke klachten, en kan zo onopgemerkt verder gaan uitbreiden.

Parodontitis is een veel voorkomende aandoening. Door parodontitis kan gebitsverlies optreden. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de kauwfunctie, het uiterlijk en het spreken. De parodontale ontsteking kan echter ook een negatieve invloed hebben op de algemene gezondheid. Vooral bij suikerziekte, hart- en vaatziekten en zwangerschap kan parodontitis tot ernstige complicaties leiden. Roken en stress bevorderen het ontstaan van parodontitis en kunnen leiden tot snellere afbraak van het kaakbot.
Behandeling:
De ruimte tussen tand en tandvlees, welke ontstaan is als gevolg van de parodontitis moet professioneel gereinigd worden door de mondhygiënist. Wanneer de ruimtes te diep zijn, dan zal de mondhygiënist naar een parodontoloog verwijzen. Verder is het zeer belangrijk dat er een goede mondhygiëne is, om zo de ontsteking tot stilstand te brengen. Samenwerking is dus van groot belang om de behandeling te laten slagen. Alleen dan kan het proces van botafbraak tot stilstand gebracht worden. Het verloren kaakbot komt nooit meer terug. Om te voorkomen dat de ontsteking terugkomt is een goede nazorg erg belangrijk.