Voorstellen

Wie zijn wij?De Praktijk voor Mondhygiëne bestaat sinds 1 februari 2000.
Alvorens de praktijk op te starten, hebben wij na onze opleiding ervaring opgedaan als mondhygiënisten in loondienst bij een tandarts. Onze werkzaamheden bestaan voor 80% uit parodontale behandelingen eventueel onder anesthesie, verder verrichten wij bacteriologische onderzoeken, worden er sealants aangebracht, gevoelige wortelhalzen behandeld, fluoride applicaties toegepast, restauraties gepolijst, voedingsanamneses afgenomen en natuurlijk instructies mondhygiëne gegeven.

Binnen de tandheelkunde (mondhygiëne) speelt kwaliteitszorg een belangrijke rol. Om aan deze zorg te kunnen voldoen is het van belang om regelmatig kritisch ons handelen te beoordelen. Binnen de beroepsgroep mondhygiëne gebeurt dit door nascholing, intercollegiale toetsing en visitatie. Kwaliteit is voor ons een voorwaarde voor een goede behandeling, daarom zijn wij na het volgen van een visitatiecursus, bevoegd om deze kwaliteit van zorg binnen de beroepsgroep te bewaken. Om de samenwerking tussen mondhygiënisten en parodontologen zo goed mogelijk te laten verlopen, werken wij volgens een standaard paroprotocol.

Een belangrijk aspect van een goede samenwerking tussen de zorgverleners, is de onderlinge rapportage. Wij stellen dan ook hoge eisen aan dit onderdeel, zodat de eventuele verwijzer te allen tijde op de hoogte blijft van de voortgang van de behandeling, dit overigens wel met toestemming van de patiënt.
De behandelapparatuur en praktijkhygiëne voldoen aan de laatste kwaliteitseisen. Het onderhoud vindt plaats conform de wettelijke richtlijnen.

Mondhygiënist:

Mandy Lutke Veldhuis

In 1998 afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht, opleiding mondhygiëne.


Vanzelfsprekend wilt u worden behandeld door een mondhygiënist die voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt. Onze inschrijving in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) verzekert u dat wij aan de kwaliteitseisen voldoen.

De mondhygiënisten in het KRM:

. Zetten zich in voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep
. Bezitten het HBO-diploma ‘mondhygiënist’ dat wettelijk erkend is
. Behandelen voldoende patiënten om hun werkervaring op peil te houden
. Houden hun kennis via (na)scholing verplicht bij
. Onderschrijven de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
. Nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtenregeling Cliënten Zorgsector

Op www.kwaliteitsregistermondhygienisten.nl vind u mijn praktijkgegevens.
Dit houdt in dat ik aan alle eisen voldoe om in het kwaliteitsregister te mogen staan.

Tevens ben ik lid van de NVM (Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten).