De mondhygiënist

Wat is een mondhygiënist?
Een mondhygiënist is een HBO opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel ‘mondhygiënist’ is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist.

Wat doet de mondhygiënist?
De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op preventie (het voorkomen van cariës en tandvleesaandoeningen). Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

– Het uitvoeren van mondonderzoek en indien nodig maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken.
– Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voeding op het gebit.
– Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging.
– Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd.
– Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van sealant, fluoride e.d.
– Polijsten van vullingen
– Verdoven

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?
Uiteraard is het verstandig om zo jong mogelijk naar een mondhygiënist te gaan. Maar in ieder geval als:

– het tandvlees bloedt bij het poetsen
– tanden of kiezen los gaan staan
– het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden en kiezen sluit
– het tandvlees terugtrekt
– er regelmatig gaatjes ontstaan
– er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
– er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
– mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

Waar is de mondhygiënist werkzaam?
De mondhygiënist kan in veel verschillende werkvelden binnen de mondzorg werkzaam zijn, o.a.:

– in een praktijk van een tandarts
– in een eigen praktijk (vrije vestiging)
– in het ziekenhuis, bij een kaakchirurg
– in een orthodontie praktijk
– in een verpleeghuis

Wat te doen bij een klacht?

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze behandeling, mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan hopen wij dat u dit bij ons meldt om samen naar een oplossing te zoeken.

Wanneer uw behandelend mondhygiënist lid is van NVM- mondhygiënisten vallen ze onder de klachtenregeling van de skge. Zij zijn een onafhankelijke partij en ondersteunen zowel de patiënt als organisatie bij het vinden van een oplossing. Dit betekent dat ze onpartijdig zijn en proberen te bemiddelen bij klachten. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling. In eerste instantie is het van belang dat u dit met uw behandelend mondhygiënist bespreekt. Wanneer u er samen niet uitkomt, zal de mondhygiënist u doorverwijzen naar de klachtenregeling van de skge. De klachtenfunctionaris neemt binnen 1 week contact met u op nadat u uw klacht schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.