Afspraken

Afspraken

Het is niet noodzakelijk om een verwijzing te krijgen van uw tandarts. U kunt dus zelf rechtstreeks bellen voor een afspraak.

Openingstijden:

Maandag: van 09.00 tot 15.30
Woensdag: van 08.00 tot 12.15
Donderdag: van 08.00 tot 17.00
Tijdens patiënten behandelingen zijn wij niet altijd in staat de telefoon op te nemen. Wij verzoeken u dan op een later tijdstip terug te bellen, het antwoordapparaat in te spreken of een mail te sturen naar: praktijk@mondhygienevroomshoop.nl.

Helaas komt het regelmatig voor dat afspraken niet nagekomen worden of te laat worden afgezegd. Dit houdt in dat de tijd die voor u is vrijgehouden onbenut blijft, dit terwijl er patiënten op de wachtlijst staan die eerder behandeld willen worden.

Aangezien ons tarief deels gebaseerd is op een bepaald aantal behandeluren per week, betekent dit voor ons een grote verliespost. De vaste praktijkkosten lopen tenslotte wel gewoon door.

Wij doen het niet graag en in sommige gevallen hebben wij ook begrip voor uw situatie maar bij niet nagekomen afspraken zijn wij hierdoor genoodzaakt om de kosten (gedeeltelijk) te berekenen. Bij het 3 keer of vaker niet nakomen van afspraken, kunnen er geen nieuwe afspraken meer gemaakt worden.

Wanneer u verhinderd bent voor de gemaakte afspraak verzoeken wij u deze minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wij hebben dan nog de mogelijkheid om de vrijgekomen tijd in te plannen voor een andere patiënt.

Heeft u vragen dan kunt u ook mailen naar: praktijk@mondhygienevroomshoop.nl